Polaznici
Kome je namenjen program škole “By Heart”?

Naši kursevi su fleksibilni, lako ih je prilagoditi svim uzrastima, svim stilovima i svim nivoima, tako da među polaznicima u našem ambijentu uvek možete da zateknete najrazličitije ljude koje vezuje potreba da muzika bude deo njihovog života.

Neki od naših polaznika nisu u mogućnosti da pohađaju nastavu u konvencionalnim školama, kod nas prate program koji im omogućava da učestvuju na državnim muzičkim takmičenjima i da na kraju godine dobiju svedočanstvo o postignutim rezultatima od državne škole koju odaberu.

Sa druge strane, radimo sa polaznicima koji, radom na sebi kroz muziku, žele da poboljšaju svoj kvalitet života.

Iskustvo koje su stekli naši predavači, nastupajući na najrazličitijim scenama, izuzetno je korisno u radu sa polaznicima koji svoju budućnost vide na muzičkoj sceni.