Da li ste nekada čuli kako vaše dete radosno pevuši i pomislili da ima talenat za pevanje? Istraživanja pokazuju da je dete psihički i fizički spremno na ozbiljne časove muzike između 5. i 7. godine. Međutim, čak iako ne prepoznate odmah talenat kod svog deteta, to ne znači da talenat ne postoji.

Profesori muzičkog naglašavaju da se sluh osvešćuje vremenom. U nastavku saznajte zbog čega je baš dečiji hor najbolji prvi izbor kada je u pitanju upoznavanje deteta sa muzikom.

Horsko pevanje pomaže u tretmanu nepravilnog govora kod dece

Tokom horskih proba, dete pevanjem ispravlja govor u pravcu pravilnog izgovaranja reči. U periodu kada dete pođe na hor, a to je između 5. i 7. godine, govor je u velikoj meri razvijen.  Međutim, ukoliko postoje poteškoće u govoru, horsko pevanje može pomoći kod pravilnog izgovaranja reči i ispravljanja govora.

Dečiji hor i razvoj specifičnih veština

Dok su deca mala, njihov mozak se oblikuje prema veštinama koje uče. Takve veštine ubrzavaju razvitak mozga, deca imaju bolju memoriju i bolje motoričke sposobnosti. Deca koja pohađaju dečiji hor uče tehniku pevanja, dikciju, razvijaju slušne sposobnosti. To dalje utiče na poboljšanje njihovih jezičkih veština, a takođe i memorije.

Dečiji hor

Horsko pevanje pomaže kod prirodnih nauka

Da li ste znali da deca koja idu na horsko pevanje ostvaruju bolje rezultate na testovima iz matematike?

Ta deca zapravo imaju mogućnost da vizualizuju kompleksne matematičke probleme, kao i da bolje razumeju inženjerstvo, informatiku.

Razvoj tolerancije i razumevanja

Na horskim probama, deca imaju priliku da se druže i uče da budu tolerantni na različitosti. Svako dete ima različite sposobnosti, ponašanje i vaspitanje. Zahvaljujući takvoj koncepciji časova horskog pevanja, gde učestvuju u zajedničkom izvođenju, otkrivaju da muzika može biti most upravo ka tom razumevanju. Pohađajući časove horskog pevanja, deca uče da usvoje vrednosti saosećanja, posvećenosti, razmatranja, discipline, tolerancije, staloženosti, saradnje i timskog rada.

Podsticaj timskog rada

Decu koja učestvuju u horskom pevanju na samim časovima povezuje isto interesovanje. To čini da na časove dolaze radosni, iščekujući priliku da se druže sa svojim vršnjacima. Ovako se rađaju prijateljstva koja se neguju unutar horova, a vrlo često traju dugo i opstaju i van njih.

’’Činjenica da deca mogu da stvaraju divnu muziku je manje važna od činjenice da muzika može da stvori divnu decu.’’